Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Έγχρωμες και ασπρόμαυρες δοκιμές

στο Athens ArtStudio


 
 
 
 







 













 

2 σχόλια: