Τρίτη, 25 Μαΐου 2010


Oπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι.

Το θαύμα της φύσης



Κάθε χρόνο συντελείται αυτό το θαύμα. Ετσι και φέτος η μικρή κερασιά μου έκανε τα κεράσια που βλέπετε.