Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας

Σε όλα είμαι τζίτζικας





Αλλά στα ξύλα είμαι μέρμηγκας








Έτσι με τη συνοδεία μιας βροχούλας που έκανε το τοπίο φθινοπωρινό άρχισα να ετοιμάζω τα ξύλα μου.